RSS

HỌP LỚP ĐỊNH KỲ CKT8/2 THÁNG 6

Thông báo các bạn lớp CKT 8/2 lịch họp lớp định kỳ tháng 6 năm 2015.

Thời gian: sau khi thi tốt nghiệp môn kế toán ngày 6/6/2015

 
 

Bảo vệ: Đáp án bài tập “Thực hành sổ sách và báo cáo kế toán”

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

 
Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Posted by on 29/08/2013 in SỐ SÁCH KẾ TOÁN, TÀI LIỆU HỌC TẬP

 

Thẻ:

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.