RSS

Giấy thi môn Sổ sách kế toán

Các anh chị tải mẫu giấy thi môn sổ sách kế toán TẠI ĐÂY

Lưu ý:

  • Khi làm bài xong, anh chị bấm tờ giấy thi này vào đề thi (được phát tại phòng thi) và nộp lại cho cán bộ coi thi.
  • Bài làm, các anh chị ghi thẳng vào trong các Sổ liên quan, không định khoản ngoài giấy thi như trong môn Kế toán tài chính.
 
 

Bảo vệ: Đáp án bài tập “Thực hành sổ sách và báo cáo kế toán”

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

 
Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Posted by on 29/08/2013 in SỐ SÁCH KẾ TOÁN, TÀI LIỆU HỌC TẬP

 

Thẻ:

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.